Pracownicy American Airlines nie mogą prowadzić sporu zbiorowego w sprawie o zapłatę wynagrodzenia i odszkodowania za nadgodziny

Federalny Sąd Apelacyjny dla Trzeciego Okręgu w Filadefii w stanie Pensylwania w decyzji z dnia 28 grudnia 2019 r. w sprawie Ferreras vs. American Airlines Inc. wskazał, że pracownicy American Airlines pracujący na międzynarodowym lotnisku Newark Liberty w stanie New Jersey nie mogą prowadzić sporu zbiorowego w sprawie o zapłątę wynagrodzenia i odszkodowania za pracę w godzinach nadliczbowych. Tym samym decyzja ta uchyliła dotychczasowe – korzystne dla pracowników American Airlines orzeczenie sędziego Federalnego Sądu Rejonowego w New Jersey, które zezwoliło na prowadzenie sporu zbiorowego i obejmowało wszystkich nieobjętych zwolnieniem pracowników przewoźnika wynagradzanych godzinowo, a zatrudnionych na lotnisku Newark Liberty od kwietnia 2014 r.